Opleiding tot ploegleider

Duur:

2 dagen

Cursusprijs:

Op aanvraag, stuur een mail naar: planning@live-aed.nl

Examen/certificering:

NIBHV

Greep uit praktische vaardigheden:

De opleiding ploegleider leert uw BHV-er leiding te gaan geven over de BHV-ers welke zich actief bezighouden met een calamiteit. De ploegleider houdt hiermee overzicht en toezicht op het functioneren van de BHV-ers. Verder is de ploegleider de contactpersoon met o.a. de professionele hulpverlening. Centraal in de opleiding staat het oefenen van scenario’s (calamiteiten) op zowel papier als op de “werkvloer”. In de opleiding Ploegleider BHV leert de cursist wat nodig is om een BHV-ploeg effectief, efficiënt en veilig aan te sturen.

Te behandelen onderwerpen:

 • Beoordeling van de veiligheidssituatie van het werkgebied
 • Voorbereiding van de inzet van de BHV-ploeg
 • Coördinatie en aansturing van de inzet van de BHV-ploeg
 • Oefenen met de BHV-ploeg
 • Evalueren en rapporteren van inzetten en oefeningen
 • Het beheren en controleren van hulpverleningsmiddelen

Inbegrepen in de cursus:

 • Cursus gedurende twee dagen volgens de normen opgesteld door het NIBHV
 • Gebruik van lesmaterialen
 • 2 x een lunch
 • Koffie, thee, frisdrank
 • Bij slagen: pasje en certificaat NIBHV

Herhalingsfrequentie:

null

Extra informatie:

De opleiding Ploegleider BHV is vernieuwd. De nieuwe opleiding is gericht op de inzet van de ploegleider als leidinggevende van een BHV-ploeg. De opleidingsduur is teruggebracht naar twee dagen. De examinering vindt op vergelijkbare wijze plaats als bij de Basisopleiding BHV, dat wil zeggen met een theorie-examen met meerkeuzevragen en een competentielijst die door de instructeur/examinator wordt afgetekend. Het praktijkexamen is een praktijkoefening waarbij de inzet van de cursist wordt beoordeeld aan de hand van een verrichtingenlijst.

Doorgang van cursus:

Bij minimaal 8 deelnemers. (Maximaal 10)

Mogelijkheden voor groepscursus:

Voor grotere groepen is het mogelijk om een cursus in te plannen afgezien van onderstaande cursusplanning.

Opleidingslocatie voor in te plannen cursussen:
LIVE-AED opleidingslocatie, Moermanskweg 2-10, 9723 HM Groningen, of op een met u nader af te spreken locatie. Voor het inplannen van een cursus of extra informatie kunt u mailen naar: planning@live-aed.nl

Cursus staat niet in overzicht? (Cursus momenteel niet gepland)

Indien er momenteel geen cursus is gepland, kunt u contact opnemen met: planning@live-aed.nl