Opleiding kleine blusmiddelen

Duur:

3 uur

Cursusprijs:

€ 45,00 excl. 21% btw p.p.

Examen/certificering:

NIBHV

Greep uit praktische vaardigheden:

 • Herkennen van verschillende blusmiddelen
 • Gedrag tijdens brand
 • Welke voorzorgsmaatregelen kunt u zelf treffen
 • Het doen van een alarmering
 • Gedrag in een andere omgeving dan uw eigen
 • Toepassen van verschillende blusmiddelen op brandende voorwerpen
 • Blussen van in brand staande personen

Te behandelen onderwerpen:

LIVE-AED geeft veel opleidingen in herhaling BHV en hierin het gebruik van kleine blusmiddelen. Het kan natuurlijk zijn dat u niet de volledige BHV cursus wenst te volgen maar wel het onderdeel kleine blusmiddelen. Een korte en zeer informatieve cursus is dan de cursus Kleine blusmiddelen.

 • Hoe om te gaan met blussers die gevuld zijn met CO2, poeder, schuim
 • Hoe om te gaan met de brandslanghaspel
 • Wat zijn de aandachtspunten bij het gebruiken van deze blusmiddelen
 • In welke situaties kunt u deze blusmiddelen gebruiken

Veel vragen en natuurlijk hierop heldere, begrijpbare antwoorden.

Inbegrepen in de cursus:

 • Training van 3 uur
 • Koffie / thee
 • Certificaat

Herhalingsfrequentie:

null

Extra informatie:

LIVE-AED beschikt over alle mogelijke materialen om uw organisatie of u hierin te trainen. Zowel op uw locatie (het liefst want daar moet u het mogelijk toepassen) als op de locatie van LIVE-AED zelf kan LIVE-AED voor u regelen.

Cursusprijs per cursist excl. 21% btw = € 45,00

LIVE-AED kan u tevens adviseren over het plaatsen van blusmiddelen en de te gebruiken blusmiddelen.

Doorgang van cursus:

Bij minimaal 10 deelnemers. (Maximaal 12)

Mogelijkheden voor groepscursus:

Voor grotere groepen is het mogelijk om een cursus in te plannen afgezien van onderstaande cursusplanning.

Opleidingslocatie voor in te plannen cursussen:
LIVE-AED opleidingslocatie, Moermanskweg 2-10, 9723 HM Groningen, of op een met u nader af te spreken locatie. Voor het inplannen van een cursus of extra informatie kunt u mailen naar: planning@live-aed.nl

Cursus staat niet in overzicht? (Cursus momenteel niet gepland)

Indien er momenteel geen cursus is gepland, kunt u contact opnemen met: planning@live-aed.nl