Eerste hulp aan kinderen

Duur:

4 uur

Cursusprijs:

€ 99,00 excl. 21% btw

Examen/certificering:

Het Oranje Kruis

Greep uit praktische vaardigheden:

Deze cursus besteed aandacht aan het omgaan met kinderen en baby’s om, onafhankelijk van de ouders of verzorgers, het kunnen gaan verlenen van Eerste hulp aan kinderen.

Vooraf ontvangt u de nieuwste uitgave van het boekwerk Eerste Hulp aan Kinderen welke is uitgegeven door het Oranje Kruis.

Deze uitgave dient vooraf te worden doorgenomen door de cursist.

Na de praktische oefeningen wordt een schriftelijk examen afgenomen bestaande uit meerkeuze vragen.

Eerste hulp aan kinderen

Te behandelen onderwerpen:

De te behandelen onderwerpen zijn gelijk, maar minder uitgebreid, aan het basis diploma EHBO,
maar nu specifiek gericht op kinderen en baby’s, inclusief kinderreanimatie (PBLS).

Onderwerpen welke in de volledige cursus eerstehulp aan kinderen worden belicht zijn:

 • Kind en omgeving
 • Eerste hulp verlenen
 • Preventie
 • Eerste hulp bij kindermishandeling
 • Vitale functies
 • Stoornissen in ademhaling, bewustzijn, bloedsomloop
 • Shock
 • Brandwonden
 • Kneuzingen, verstuikingen, botbreuken, ontwrichting
 • Oogletsel
 • Warmte – en koudeletsels
 • Vergiftigingen
 • Kleine ongevallen (tekenbeet, knikker in neus, etc.)
 • Verband en hulpmiddelen

Inbegrepen in de cursus:

 • Gebruik lesmaterialen
 • Koffie / thee
 • Certificaat

Extra informatie:

De opleiding Eerste Hulp aan Kinderen is een speciale module voor EHBO aan kinderen en baby’s.
Deze module is toegankelijk voor cursisten met en zonder een geldig EHBO diploma.

De cursusduur is 4 uur voor cursisten met een geldig EHBO diploma en 8 uur voor cursisten zonder geldig EHBO Basis diploma. Aan het einde van de cursus zal de competentie worden bepaald door middel van een toetsing. Deze toets zal worden afgenomen volgens de normen van het Oranje Kruis.
Certificaat:
De cursist zal na het volgen van de cursus een certificaat ontvangen.
Wanneer de cursus wordt gevolgd door een EHBO-er dan kan hij / zij dit laten bijschrijven op het diploma.
De cursist met een geldig EHBO diploma dient 4 uur per jaar een herhaling te volgen.
Dit bovenop de tijd die nodig is voor de herhalingslessen om het EHBO diploma geldig te houden.

Voor de cursist met een certificaat en zonder een EHBO diploma is het raadzaam 1 keer op jaarbasis een herhaling te volgen om het certificaat geldig te houden.

Doorgang van cursus:

Bij minimaal 10 deelnemers. (Maximaal 12) In Covid-19 tijd is het minimum aantal 6 en het maximum aantal deelnemers 10.

Mogelijkheden voor groepscursus:

Voor grotere groepen is het mogelijk om een cursus in te plannen afgezien van onderstaande cursusplanning.

Opleidingslocatie voor in te plannen cursussen:
LIVE-AED opleidingslocatie, Moermanskweg 2-10, 9723 HM Groningen, of op een met u nader af te spreken locatie. Voor het inplannen van een cursus of extra informatie kunt u mailen naar: planning@live-aed.nl

Cursus staat niet in overzicht? (Cursus momenteel niet gepland)

Indien er momenteel geen cursus is gepland, kunt u contact opnemen met: planning@live-aed.nl