Eerste hulp aan kinderen herhaling

Duur:

4 uur

Cursusprijs:

€ 60,00 excl. 21% btw

Examen/certificering:

Het Oranje Kruis

Greep uit praktische vaardigheden:

Deze cursus is een herhaling van de praktische vaardigheden die benodigd zijn om,

onafhankelijk van de ouders of verzorgers, Eerste hulp aan kinderen te kunnen verlenen.

Te behandelen onderwerpen:

Onderwerpen welke in de herhaling cursus eerstehulp aan kinderen worden belicht zijn:

 • Kind en omgeving
 • Eerste hulp verlenen
 • Preventie
 • Eerste hulp bij kindermishandeling
 • Vitale functies
 • Stoornissen in ademhaling, bewustzijn, bloedsomloop
 • Shock
 • Brandwonden
 • Kneuzingen, verstuikingen, botbreuken, ontwrichting
 • Oogletsel
 • Warmte – en koudeletsels
 • Vergiftigingen
 • Kleine ongevallen (tekenbeet, knikker in neus, etc.)
 • Verband en hulpmiddelen

Inbegrepen in de cursus:

 • Gebruik lesmaterialen
 • Koffie / thee
 • De herhalings cursus

Herhalingsfrequentie:

Jaarlijks

Extra informatie:

De herhalingscursus dient jaarlijks te worden gevolgd om de competenties op peil te

houden en hiermee de verlenging van het diploma te kunnen garanderen.

Wanneer u weer in aanmerking komt voor een nieuw diploma wordt hiervoor geen

extra kosten in rekening gebracht,

De geldigheid van diploma is te raadplegen via de diplomachecker van het Oranje Kruis.

Doorgang van cursus:

Bij minimaal 10 deelnemers. (Maximaal 12)

Mogelijkheden voor groepscursus:

Voor grotere groepen is het mogelijk om een cursus in te plannen afgezien van onderstaande cursusplanning.

Opleidingslocatie voor in te plannen cursussen:
LIVE-AED opleidingslocatie, Moermanskweg 2-10, 9723 HM Groningen, of op een met u nader af te spreken locatie. Voor het inplannen van een cursus of extra informatie kunt u mailen naar: planning@live-aed.nl

Cursus staat niet in overzicht? (Cursus momenteel niet gepland)

Indien er momenteel geen cursus is gepland, kunt u contact opnemen met: planning@live-aed.nl