Eerste hulp aan kinderen herhaling

Duur:

4 uur

Cursusprijs:

€ 57,50 excl. 21% btw

Examen/certificering:

Het Oranje Kruis

Greep uit praktische vaardigheden:

Deze cursus is een herhaling van de praktische vaardigheden die benodigd zijn om,

onafhankelijk van de ouders of verzorgers, Eerste hulp aan kinderen te kunnen verlenen.

Na het volgen van de cursus zal aan u het Oranje Kruis certificaat worden toegezonden.

Nadere informatie is te krijgen via planning@live-aed.nl.

Te behandelen onderwerpen:

Onderwerpen welke in de herhaling cursus eerstehulp aan kinderen worden belicht zijn:

 • Kind en omgeving
 • Eerste hulp verlenen
 • Preventie
 • Eerste hulp bij kindermishandeling
 • Vitale functies
 • Stoornissen in ademhaling, bewustzijn, bloedsomloop
 • Shock
 • Brandwonden
 • Kneuzingen, verstuikingen, botbreuken, ontwrichting
 • Oogletsel
 • Warmte – en koudeletsels
 • Vergiftigingen
 • Kleine ongevallen (tekenbeet, knikker in neus, etc.)
 • Verband en hulpmiddelen

Inbegrepen in de cursus:

 • Gebruik lesmaterialen
 • Koffie / thee
 • De herhalings cursus

Herhalingsfrequentie:

Jaarlijks

Extra informatie:

Certificaat:
Voor de cursist met een certificaat EHAK en zonder een EHBO diploma is het raadzaam 1 keer op jaarbasis een herhaling te volgen om het certificaat geldig te houden.

Doorgang van cursus:

Bij minimaal 10 deelnemers. (Maximaal 12) In Covid-19 tijd is het minimum aantal aan deelnemers 6 en het maximum 10.

Mogelijkheden voor groepscursus:

Voor grotere groepen is het mogelijk om een cursus in te plannen afgezien van onderstaande cursusplanning.

Opleidingslocatie voor in te plannen cursussen:
LIVE-AED opleidingslocatie, Moermanskweg 2-10, 9723 HM Groningen, of op een met u nader af te spreken locatie. Voor het inplannen van een cursus of extra informatie kunt u mailen naar: planning@live-aed.nl

Cursus staat niet in overzicht? (Cursus momenteel niet gepland)

Indien er momenteel geen cursus is gepland, kunt u contact opnemen met: planning@live-aed.nl