BHV basis

Duur:

2 dagen

Cursusprijs:

€255.- excl. 21% btw

Examen/certificering:

NIBHV

Greep uit praktische vaardigheden:

Wat leert u tijdens de BHV Basiscursus

Eerste Hulp

  • Alarmeren van BHV en algemene hulpverleningsregels
  • Uitwendige wonden: brandwonden, oogletsels, kneuzingen en verstuikingen, botbreuken, ontwrichtingen en wervel-letsels
  • Reanimatie en gebruik van de AED

Brandbestrijding en Ontruiming

  • Brand en gevaren bij brand
  • De taak van de BHV’er bij een brand en een ontruiming
  • Voorbereiding van een ontruiming

Te behandelen onderwerpen:

Verlenen van spoedeisende eerste hulp

Verlenen van niet spoedeisende eerste hulp

Gebruik diverse blusmiddelen

Communicatie

Ontruiming

Inbegrepen in de cursus:

  • Lunch
  • Koffie / frisdrank
  • Nieuwste lesmateriaal
  • NIBHV certificaat / diploma en NIBHV pasje. (Indien examen behaald)

 

Wanneer u het diploma heeft behaald kunt u deelnemen aan de jaarlijkse herhalingscursus. Dit betreft dan 1 dag. Hiervoor hoeft u niet opnieuw een examen af te leggen. Heeft u een geldig EHBO diploma dan kunt u het BHV diploma behalen door het volgen van het onderdeel Brand, Ontruiming en Communicatie.

Herhalingsfrequentie:

Jaarlijks

Extra informatie:

De Arbo-wet verplicht de werkgever zijn aangestelde BHV-er(s) jaarlijks in gelegenheid te stellen de herhalingscursus te volgen en jaarlijks aan een ontruimingsoefening deel te nemen (= voor zover op het betreffende bedrijf van toepassing). De door ons te organiseren cursus wordt samen met u doorgenomen waarbij vooral de situatie binnen uw bedrijf als uitgangspunt zal worden gehanteerd. U heeft hierbij dus veel inspraak over de manier waarop u uw medewerkers getraind wilt zien. Deze tweedaagse opleiding wordt afgesloten met een NIBHV examen. Na het slagen ontvangen de deelnemers een pasje en een diploma. Alle opleidingen op BHV gebied wordt gegeven volgens de normen van het NIBHV.

Doorgang van cursus:

Bij minimaal 10 deelnemers. (Maximaal 15) In Covid-19 tijd is het minimum aantal deelnemers 6 en het maximum aantal 10.

Mogelijkheden voor groepscursus:

Voor grotere groepen is het mogelijk om een cursus in te plannen afgezien van onderstaande cursusplanning.

Opleidingslocatie voor in te plannen cursussen:
LIVE-AED opleidingslocatie, Moermanskweg 2-10, 9723 HM Groningen, of op een met u nader af te spreken locatie. Voor het inplannen van een cursus of extra informatie kunt u mailen naar: planning@live-aed.nl

Cursus staat niet in overzicht? (Cursus momenteel niet gepland)

Indien er momenteel geen cursus is gepland, kunt u contact opnemen met: planning@live-aed.nl