LIVE-AED 15 jaar jong!

Op 01-01-2022 bestaat ons bedrijf 15 jaar.

Dank aan allen die ons hebben gesteund en aan ons het vertrouwen hebben gegeven cursussen te mogen verzorgen.

Janny en Rudolf Heeringa

Nu ook E-learning mogelijk bij LIVE-AED voor BHV cursussen.

LIVE-AED organiseert nu ook BHV trainingen met E-learning.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met: planning@live-aed.nl

Alle BHV trainingen bij ons zijn NIBHV gecertificeerd.

Telefonisch contact.

Met regelmaat wordt ons bedrijf gebeld vanaf een privenummer. Ook met regelmaat blijft het stil aan de andere kant.

Wij hebben dan ook besloten op dit soort oproepen niet meer te gaan reageren.

Heeft u vragen over cursussen, etc. dan verzoeken wij u aan ons een email te zenden aan: planning@live-aed.nl

Alvast hartelijk dank.

NIBHV keurmerk LIVE-AED

Hieronder treft u ons keurmerklogo aan.

Nummer 53 is aan LIVE-AED toegekend.

De toekenning van dit keurmerk aan ons vanuit het NIBHV is een bekroning op ons werk.

Steeds meer elektrische auto’s vatten vlam.

Dit is natuurlijk een logisch gevolg van de opmars van deze wagens.

De brandweer moet steeds vaker uitrukken voor elektrische auto’s die in brand zijn gevlogen.

Het is voor de brandweer echter veel moeilijker om een brand bij zo een auto onder controle te krijgen. Brandweerkorpsen houden sinds kort speciale trainingen om het blussen van elektrische auto’s efficiënter te maken. De batterij in een elektrische auto brandt namelijk veel langer dan in een gewone wagen. Het vuur kan zelfs na enige tijd opnieuw opflakkeren. Bij het blussen van zo een elektrische wagen komt er zelfs een grote waterbak aan te pas. De nieuwe procedure voor het blussen van elektrische wagens moet op termijn kunnen worden toegepast.

Source: VTM Nieuws)