Uitslag 112groningen prijsvraag LIVE-AED

Op 11-06-2022 heeft LIVE-AED een prijsvraag gehouden op de 112groningendag.

Hieronder staan de prijswinnaars. Er waren 3 personen met 6 goede antwoorden van de 8 vragen.

Dhr./mevr. aan het Rot
Dhr./mevr. Karssies
Dhr./mevr. Niemeyer

Uitslagaantal goed: 0=1, 1=2, 2=8, 3=11, 4=13, 5=6 en 6=3
De vragen:
1. Op Moederdag komen de meeste mensen in het brandwondencentrum terecht is juist. Centraal Bureau voor de Statistiek geeft dit aan.
2. Het zwaarste bot in ons lichaam is onze schedel is onjuist. Dat is het dijbeen. De schedel bestaat uit verschillende botdelen.
3. Een CO2 blusser heeft een druk van 55 bar is onjuist. Deze blusser heeft een werkdruk van 60 bar.
4. Een snelverband is een dekverband is juist. Een dekverband is een gaasje, een wondsnelverband, snelverband, pleister. Dit wordt als eerste op een wond gelegd.
5. De Rautekmethodiek wordt toegepast bij een slachtoffer om een verstikking op te heffen is onjuist. Deze methodiek wordt toegepast om iemand vanuit een onveilige situatie te verplaatsen. Buikstoten toedienen is de huidige benaming om een verstikking op te lossen.
6. Met een schuimblusser kan ik een vetbrand blussen is onjuist. Dit kan alleen met een blusser voorzien van een brandklasse F pictogram. Dit is o.a. een vetbrandblusser (A en F klasse) of een ABF blusser. Deze laatste is zeer geschikt voor thuissituaties.
7. Bij een slachtoffer met signalen van hypoglykemie (= tekort aan suikers in het bloed) dient insuline toegediend te worden is onjuist. Insuline heeft als werking dat suikers uit de bloedbaan opgenomen kunnen worden in de lichaamscellen. Hierdoor zal een nog snellere verlaging optreden!
8. Koolmonoxide bindt zich 175x sneller aan onze rode bloedlichaampjes dan zuurstof is onjuist. Binding is 250 – 300 x sneller. Bij elk verbrandingsproces met vuur ontstaat koolmonoxide. Zie deze link: https://www.onderzoeksraad.nl/nl/page/3458/koolmonoxide

LIVE-AED 15 jaar jong!

Op 01-01-2022 bestaat ons bedrijf 15 jaar.

Dank aan allen die ons hebben gesteund en aan ons het vertrouwen hebben gegeven cursussen te mogen verzorgen.

Janny en Rudolf Heeringa

Nu ook E-learning mogelijk bij LIVE-AED voor BHV cursussen.

LIVE-AED organiseert nu ook BHV trainingen met E-learning.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met: planning@live-aed.nl

Alle BHV trainingen bij ons zijn NIBHV gecertificeerd.

Telefonisch contact.

Met regelmaat wordt ons bedrijf gebeld vanaf een privenummer. Ook met regelmaat blijft het stil aan de andere kant.

Wij hebben dan ook besloten op dit soort oproepen niet meer te gaan reageren.

Heeft u vragen over cursussen, etc. dan verzoeken wij u aan ons een email te zenden aan: planning@live-aed.nl

Alvast hartelijk dank.

NIBHV keurmerk LIVE-AED

Hieronder treft u ons keurmerklogo aan.

Nummer 53 is aan LIVE-AED toegekend.

De toekenning van dit keurmerk aan ons vanuit het NIBHV is een bekroning op ons werk.

Steeds meer elektrische auto’s vatten vlam.

Dit is natuurlijk een logisch gevolg van de opmars van deze wagens.

De brandweer moet steeds vaker uitrukken voor elektrische auto’s die in brand zijn gevlogen.

Het is voor de brandweer echter veel moeilijker om een brand bij zo een auto onder controle te krijgen. Brandweerkorpsen houden sinds kort speciale trainingen om het blussen van elektrische auto’s efficiënter te maken. De batterij in een elektrische auto brandt namelijk veel langer dan in een gewone wagen. Het vuur kan zelfs na enige tijd opnieuw opflakkeren. Bij het blussen van zo een elektrische wagen komt er zelfs een grote waterbak aan te pas. De nieuwe procedure voor het blussen van elektrische wagens moet op termijn kunnen worden toegepast.

Source: VTM Nieuws)