Artikelen door Rudolf Heeringa

Telefonisch contact.

Met regelmaat wordt ons bedrijf gebeld vanaf een privenummer. Ook met regelmaat blijft het stil aan de andere kant. Wij hebben dan ook besloten op dit soort oproepen niet meer te gaan reageren. Heeft u vragen over cursussen, etc. dan verzoeken wij u aan ons een email te zenden aan: planning@live-aed.nl Alvast hartelijk dank.

Steeds meer elektrische auto’s vatten vlam.

Dit is natuurlijk een logisch gevolg van de opmars van deze wagens. De brandweer moet steeds vaker uitrukken voor elektrische auto’s die in brand zijn gevlogen. Het is voor de brandweer echter veel moeilijker om een brand bij zo een auto onder controle te krijgen. Brandweerkorpsen houden sinds kort speciale trainingen om het blussen van elektrische […]

Klachtenregeling

LIVE-AED KLACHTENPROCEDURE 1. Doel van de procedure. Het doel van de klachtenprocedure is het structureren van het proces van behandeling van klachten die zijn binnengekomen bij LIVE-AED. Door deze structurering dienen klachten van klanten of instructeurs zodanig te worden ontvangen, geregistreerd, behandeld en geëvalueerd dat – de klager zo goed als mogelijk tevreden wordt gesteld […]