LIVE-AED is een in EHBO en BHV gespecialiseerd bedrijf dat gevestigd is in Groningen.

LIVE-AED kan ingehuurd worden om voor u cursussen te verzorgen zowel op uw lokatie als op een door LIVE-AED te regelen lokatie.

Naast het geven van EHBO en BHV kunt u bij LIVE-AED ook terecht voor uw EHBO en BHV artikelen.

Lees verder

Opleiding BHV Basis

 

Duur: 2 dagen
Examen/certificering: NIBHV
Cursusprijs: € 245,00 Grotere groep(en): stuur voor een offerte een mail naar: planning@live-aed.nl
Te behandelen onderwerpen: De basis BHV opleiding bestaat uit twee dagen. Eén dag voor het levensreddend deel van de opleiding en één dag voor het onderdeel brand, ontruiming en communicatie.
Greep uit de praktische vaardigheden: 

 

Inbegrepen in de cursus:

- Lunch
- Koffie / frisdrank.
- Nieuwste lesmateriaal.
- NIBHV certificaat / diploma en NIBHV pasje. (Indien examen behaald)

LIVE-AED past geen speciale zaterdagtarief toe.

Extra informatie:

De Arbo-wet verplicht de werkgever zijn aangestelde BHV-er(s) jaarlijks in gelegenheid te stellen de herhalingscursus te volgen en jaarlijks aan een ontruimingsoefening deel te nemen (= voor zover op het betreffende bedrijf van toepassing).
 
De door ons te organiseren cursus wordt samen met u doorgenomen waarbij vooral de situatie binnen uw bedrijf als uitgangspunt zal worden gehanteerd. U heeft hierbij dus veel inspraak over de manier waarop u uw medewerkers getraind wilt zien. 

Deze tweedaagse opleiding wordt afgesloten met een NIBHV examen. Na het slagen ontvangen de deelnemers een pasje en een diploma. Alle opleidingen op BHV gebied wordt gegeven volgens de normen van het NIBHV.

Doorgang van cursus:

- Bij minimaal 10 deelnemers. (Maximaal 15)

Mogelijkheden voor groepscursus.

Voor grotere groepen is het mogelijk om een cursus in te plannen afgezien van onderstaande cursusplanning.

Opleidingslocatie voor in te plannen cursussen: LIVE-AED opleidingslocatie, Moermanskweg 2-10, 9723 HM Groningen, of op een met u nader af te spreken locatie.
 Voor het inplannen van een cursus of extra informatie kunt u mailen naar: planning@live-aed.nl

Cursus staat niet in onderstaand overzicht (Cursus momenteel niet gepland) Indien er momenteel geen cursus is gepland, kunt u contact opnemen met: planning@live-aed.nl

 

Subcategorieën

Gecertificeerd door:

Contactgegevens:

LIVE-AED

Moermanskweg 2-10

9723 HM Groningen

050-8513223

 

Free business joomla templates